İntifa Hakkı Nedir?

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa Hakkı Kimlere Verilir?

İntifa hakkı, gayrimenkul sahibi tarafından bir başka kişiye verilebilen bir haktır. İntifa hakkı verilen kişi, gayrimenkule sahip olmaz ancak kullanım hakkına sahiptir. Bu hakka sahip bir kişi, hakkını ücretli veya ücretsiz devredemez. Ancak eğer isterse, gayrimenkulü kiraya verebilir. İntifa hakkına sahip bir kişinin bu hakkı, ölümü halinde mirasına dahil edilemez. Hak sahibinin ölümü durumunda, bu hak, mal sahibine geri döner. İntifa hakkı sahibi, gayrimenkulün satışı ve hakkının devri haricinde, söz konusu mülkten istediği gibi yararlanabilir.

İntifa Hakkı Nerede Yapılır?

Mal sahibi, intifa hakkı vermesi durumunda, söz konusu gayrimenkulden yararlanamaz. İsterse gayrimenkulün satışını yapabilir, ancak bu durumda verilen intifa hakkı devam edecektir. İntifa hakkı tapu müdürlüklerinde verilebilir. İstenilirse bu hakka bir zaman sınırlandırılması koyulabilir. Tapu müdürlüklerinde bu işlem yapılırken, satış için ödenmesi gerekli olan harcın üçte ikisi oranında harç ödemesi yapılır. İntifa hakkı verilirken, zaman sınırlandırması yapılmaması durumunda, bu hak, hak sahibinin ölümü ile son bulacaktır.