Çandarlı Halil Paşa Neden İdam Edildi?

Çandarlı Halil Paşa Neden İdam Edildi?

Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı İmparatorluğunda idam edilmiş ilk Sadrazam’dır. Fatih Sultan Mehmet’in Sadrazamlarından olan Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethinin ardından edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın dedesi Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinde Baş Vezirlik yapmıştır. Çandarlı’nın doğumu ve eğitimi hakkında pek fazla bilgi yoktur. Fakat ilmiye sınıfına üye olduğu için medrese eğitimi aldığı bilinmektedir. Halil Paşa’nın 1436 yılında Kazaskerlik yaptığı bilinmektedir. Ayrıca babası olan Çandarlı İbrahim Paşa’da Sadrazamlık yapmıştır. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Çandarlı Halil Paşa’nın İdamı

Halil Paşa, 2.Murat zamanında 1439 yılında Baş Vezirlik yapmaya başlamıştır. Koca Murat’ın tahttan çekilmesi ve yerine çocuk yaştaki Padişah 2.Mehmet’in geçmesi üzerine fiili olarak devleti yönetmiştir. Devleti yönettiği yıllarda Anadolu beylerine karşı yapılan sert müdahaleyi önleyerek karışıklık çıkmasının önüne geçmiştir. Haçlıların Osmanlı’ya karşı harekete geçmesi üzerine 2.Murat’ın tekrar başa geçmesini sağlamış ve Osmanlı Varna savaşında galip gelmiştir. Osmanlı ordusu Varna savaşından sonra Mora üzerine sefere çıkmış ve bölgenin büyük kısmı fethedilmiştir. Çandarlı Halil Paşa, 2.Mehmet tekrar Padişah olduktan sonra Sadrazamlık görevine devam etmiştir. Fakat 2.Mehmet’in lalası olan Zağanos Mehmet Paşa’yla çeşitli anlaşmazlıklar yaşamıştır. 2.Mehmet’in Bizans üzerine harekete geçmek istediğini bilen Çandarlı Halil Paşa bu konuda Sultan’a ve Mehmet Paşa’ya karşı çıkmıştır. Bizans’a karşı ılımlı bir politika izlenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durum devlet erkânında ve orduda onun Bizans’tan rüşvet aldığı düşüncesinin oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca Çandarlı Halil Paşa, 2.Mehmet’in deneyimsiz ve başarısız bir Padişah olduğunu düşünmekteydi. Bunun yanı sıra onun saltanatını engelleyerek babasının tekrar Padişah olmasına neden olması Padişah’tan korkmasına neden oluyordu. Osmanlı ordusunun İstanbul’un fethi için hazırlık yapmaya başlaması üzerine bu kuşatmanın derhal kaldırılması gerektiğini savunuyordu. Bu durum onun rüşvet aldığı düşüncesinin kabul görmesine neden oldu. İstanbul’un fethinin ardından 1 Haziran 1453 tarihinde Sadrazamlıktan azledilmiştir. Sonrasındaysa Çandarlı Halil Paşa ve çocukları tutuklanmıştır. Çocukları daha sonrasında serbest bırakılmış fakat Halil Paşa Yedikule’de bulunan Altın Kapıda 40 gün hapsedilmiştir. 10 Temmuz 1453 tarihindeyse gözlerine mil çekilerek idam edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın boyun eğeceği yerde Sultan’a dik baktığı rivayet edilmektedir.