Genel Kültürde İletişimin Önemi

Genel Kültürde İletişimin Önemi

Genel Kültürde İletişim Üzerine Problemler

Dünyanın küçüldüğü, bilgiye iletişim kanalları vasıtası ile hızla ulaşıldığı bu dönemde farklı iletişim kanalları genel kültürümüzü oluşturan ana etkenler haline gelmiş durumda. Geçmiş asırlarda genel kültür yaşayarak, görerek, gezerek kazanılırken günümüzde ise bu kazanım daha ziyade iletişim kanalları ile elde ediliyor. Öyle ki gezmeye, tanımaya gittiğimiz yöreleri dahi önce kitle iletişim araçları ve sosyal medya ortamları tahlil edip sonra buraları keşfediyoruz. Bu açıdan baktığımızda iletişimi iki kısma ayırabiliriz. İlk olarak insanoğlunun var olduğu ilk zamanlardan bu yana kullandığımız kişisel iletişim, ikinci olarak son yirmi yılda zihnimize hakim olmuş olan teknolojik sosyal medya ortamları.

Genel Kültürde Kişisel iletişim

Bilgiye ulaşımın çok rahat olması günümüzün bir avantajı iken bu bilginin doğruluğu, bilgiyi tahlil etme beceresi gibi sorunlar iletişimin önemini bir kat daha arttırıyor. Zira bu iki problemin temel sebebi iletişim kaynaklarındaki kirlilik ve aktardığımız yada bize aktarılan bilgilerin olduğu gibi değilde çeşitli ifrat ve tefritler ile yanlış şekillerde muhatabına ulaşmasıdır. Evimizde, sokağa çıktığımızda ve hayatımızın geri kalanında çevremizden gelen bilgi bombardımanına muhatap oluruz. Bu kadar sık ve kesintisiz bilgi ise bizim gelen bilgileri tahlil etmeye imkan ve vakit bulamadan genel kültürümüze dahil etmemize sebep olur. Genel kültürümüzde iletişim en önemli basamaklardan biri iken aynı zamanda zihin kirliliğine sebep olacak önemli problemlerden birini de teşkil ediyor. Bu nedenle genel kültürümüzde iletişim kaynaklarını arttırmaktan daha ziyade hangi iletişim kaynakları üzerinden besleneceğimize karar vermeli ve bu kanalların doğruluğunu devamlı suretle kontrol etmeliyiz. Bilgiye önce kitaplarla sonrasında televizyonlarla ulaşırken günümüzde istediğimiz bilgiye İnternet de ufak bir arama ile yattığımız yerden bir videoyu dinleyerek ulaşabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak bu kadar kolay iken genel kültür sahibi insanlar neden devamlı hocaları ile ön plana çıkar bunu iyi tahlil etmeliyiz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki bilginin bize ulaşması kadar hangi vasıtalar ile ulaştığı önem arz ediyor. Karşılıklı konuşabildiğimiz, istişare edebildiğimiz ve hatta tartışabildiğimiz ortamlarda kazandığımız malumatlar genel kültürümüzün gelişimi için çok daha etkili ve kalıcıdır.