Hangi Durumlarda Psikoloğa Gitmeliyim?

Hangi Durumlarda Psikoloğa Gitmeliyim?

Kimler Psikolojik Sorunlar Yaşar?

İnsan, soyut düşünme ve konuşma kabiliyetine sahip tek canlı varlıktır. Bu kabiliyetleri sayesinde çevresi ile uyum sağlama ve dengeli davranma özelliği gösterir. İnsan her zaman ve her durumda gerek fiziki çevresi gerek sosyal çevresi ile sağlıklı bir denge oluşturamayabilir. Zamanla İnsan çevresel ve psikolojik nedenlerden dolayı hastalanabilir. Diğer organların hastalanması gibi beynin ve zihnin rahatsızlanması doğaldır. Zihinsel ve ruhsal rahatsızlıkları inceleyen bilim ise psikolojidir. Psikoloji zihinsel, ruhsal rahatsızlıkları biyolojik, duygusal ve sosyal açıdan inceler. Psikoloji bilimi insan davranışları ve nedenlerini anlamak için bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapar. Araştırmalar sonucunda yasalar oluşturur. Psikolojik araştırmalarla elde ettiği yasaları alt bilim olan klinik psikolojisinde değerlendirir. Klinik psikologları sayesinde danışan (kişi) çevresine ve kendisine rahatsızlık veren belirtileri kontrol ederek, ortadan kaldırılmasını sağlar. Kişi bu davranışları kontrol ettiği zaman hayata karşı daha mutlu, işlevsel, dengeli ve sağlıklı olur.

Hangi Durumlarda Psikoloğa Gitmeliyim?

Her insan hayatının belli bir döneminde ruhsal veya davranışsal olarak sıkıntılı zamanlar yaşamıştır. Her sıkıntılı dönemde psikoloğa gidilmez. Hayatımızdaki bazı problemleri tek başımıza çözemediğimiz durumlar vardır. Altından kalmayacağımız durumlarda destek almak ve hayatımızı daha kaliteli devam ettirmek için psikoloğa gideriz. Her insan sorunlara farklı tepkiler gösterir. Duygusal yoğunluğu yüksek kişiler olayları daha çok içselleştirdikleri zaman yaşamları ve davranış biçimleri alarm vermeye başlar. Kişi bu alarmları görmezden gelmemelidir. Zamanında yapılan müdahalelerle hayata daha umutlu devam eder. Psikologla beraber hayattaki sorunları çözme becerileri geliştirilmiş olur. Psikolojik sıkıntı yaşayan insanların ortak özelliği irdelendiğinde sosyal hayattan çekilme, ümitsizlik, hayata sürekli olumsuz bakma, sürekli uyuma isteği, halsizlik, kendini ifade edememe gibi duygular içerisindedirler. Duygusal her şeyi kafaya takan, sürekli kötü olaylarla karşılaşacağını düşünen insanlarda psikolojik sıkıntı daha fazla görülmektedir. Bazı insanlara hayatında birçok sorun yaşar ama farkına varmaz. Zamanla yaşanılan sorunların üzerine yenileri gelerek eklemeler yapıldıkça bilinçaltı zedelenmeye başlar. Vücut sadece ruhen değil artık bedenen de rahatsız olmaya başladığı zaman psikoloğa gitme ihtiyacı hisseder. Bazı insanlarda hayatın yoğunluğu içerisinde kendi zihninin yorulduğunun farkına varmayabilir, sorunlarını örtbas ederek görmezden gelebilir ya da güçlü görünmek adına psikoloğa gitmek istemeyebilir. Sorunlar büyüyüp çevreden ve bedenden sinyaller geldiği zaman kişiler psikoloğa gitme ihtiyacı hissederler. İnsanlar bazen içinden çıkamayacakları duygusal boşluklara düşer. Her duygusal boşluğun bir sebebi vardır. Kendi duygu, düşüncelerini ve hislerini analiz etmek isteyen, hayatında yaşadığı sorunları uzman eşliğinde kaliteli bir şekilde atlatmak isteyen kişilerinde psikoloğa gitmesi gerekir. Hayat herkese eşit şans vermez. Yaşamda herkesin kazanımları farklıdır. Bazı insanlar bu durumları içselleştirebilir. Aşırı sinirli kişiler, işsizlik sorunu yaşayanlar, olumsuz sosyal yaşantıya sahip olanlar, sevgiden yoksun olanlar, kendi kimliğini bulamayanlar, davranış bozukluğu gösteren kişiler, maddi sıkıntıdan dolayı çıkmaza giren kişiler, hayatın kontrolü elinden giden kişiler, yakınını kaybeden kişiler de umutsuzluğa düştüğü durumlarda psikoloğa gitmeleri gerekir.