İş Güvenliği Uzmanıyla Çalışmanın Faydaları

İş Güvenliği Uzmanıyla Çalışmanın Faydaları

İş Güvenliği Uzmanı ve Yasalar

Şirketiniz ya da işyeriniz için bir osgb firmasıyla anlaşma yapmak istediğinizde çok doğru bir adım atmış olursunuz. Hizmet alacağınız osgb firmasının sizin için birçok faydası olacaktır. Bunlardan biri iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanı şirket ve çalışma alanını çok daha sağlıklı bir yere dönüştürmek için birçok çalışma yapacaktır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. İşyeri hekimi ile iş birliği içinde yıllık çalışma planını hazırlamak, işyerinde çalışma ortamının denetimi ile ilgili çalışmaları yönetmelikte belirtilen örneğe uygun olarak yıllık değerlendirme raporunu kayıt altına alarak ve işyeri hekimi ile iş birliği yaparak hazırlar, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak aynı anda birden fazla madde veya etken bulunmasından doğabilecek tehlikeleri değerlendirir. Daha fazla bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca iş güvenliği uzmanları işyerinde yapmış olduğu işlerle ilgili gerekli tüm kayıtları tutar ve denetime hazır bulundurur.

Şantiyeniz İçin İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma hayatı birçok riski beraberinde getirir. Ancak istatistiksel veriler incelendiğinde bazı sektörlerin diğerlerinden daha riskli olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü de riskli sektörler arasında yer almaktadır. İş hayatındaki risklerin en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi için dünya genelinde yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizde 1971 yılında yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu, işvereni işçinin sağlığı ve güvenliği için gerekli şartları sağlamak ve aletleri tam olarak bulundurmakla yükümlü kılmıştır. Bu kazalara bağlı iş kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek için 4857 sayılı İş Kanunu 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Şantiyenizi oluşabilecek hastalıklardan ve iş kazalarından arındırmak için profesyonel destek alabilirsiniz. Bir osgb şirketiyle anlaşarak şantiyeniz için gerekli sayıda iş güvenliği uzmanı temin edebilirsiniz.