ISO Kalite Belgelerinin Geçerlilik Süreleri Ve Maliyetleri Ne Kadardır

ISO Kalite Belgelerinin Geçerlilik Süreleri Ve Maliyetleri Ne Kadardır

ISO Kalite Belgelerinin Geçerlilik Süreleri Kaç Senedir

ISO kalite belgelerinin geçerlilik süreleri ISO 9001 Belgesi ve diğer ISO 22000, 14001 VE 18001 kalite belgeleri için 3 yıl ile sınırlandırılmışlardır. Bu 3 yıllık süreç içerisinde her sene için mutlaka denetleme sağlanarak standartların korunup korunmadığı belirlenerek kalite belgesinin hak sahipliğinin devam ettirilip ettirilmemesine karar verilir. Bu belgeye sahip olan bir firma belgelendirme çalışmaları esnasında gerekli belgeyi alma hakkına sahip olduğu denetimler sayesinde ispatlanmış ve gerekli ücreti ödemiş demektir.

Belge Aldıktan Sonra İlave Ücretler Oluşur mu

Ücret konusunda, ISO 9001 Belgesi için yapılan belgelendirme üzerinden bir yıllık süre geçmesine müteakip ara denetleme yapılır ve bu da ücrete tabidir. Ara denetim için yapılan ücretlendirme belge için yapılan ücretlendirmenin üzerinde değildir. Genel itibariyle yarı fiyatından biraz daha yüksek bir maliyetle karşılanabilmektedir. İkinci yıl için yapılan ikinci ara denetimde de yine aynı esaslar uygulanır ve üçüncü senede belgenin süresi dolduğundan yenilenmesinin yapılmasına ihtiyaç duyulur. Aslen ara denetimler için ne kadar ücret ödeneceği ilk sözleşmede yer alır.

Birden Fazla ISO Belgesine Sahip İşletmeler İçin Ücretlendirme Nasıl Yapılır

İşletme sadece tek bir kalite belgesi yerine birden fazla kalite belgesine sahipse, ücretlendirmeler tek tek olarak değil toplu olarak hesaplanırlar ve maliyet sonucu buna göre belirlenir. Belgelendirme fiyatlarında pek çok ana etken bulunabilir.