Yazılı Tercüme Türleri

Yazılı Tercüme Türleri

Tercüme Türleri

Bir dilden başka bir dile metin veya söz çevirmek tercümenin birincil amacıdır. Bir metnin veya sözün kaynak dilden hedef dile çevrilmesi için dil bilmek yeterli değildir. Her iki dile ait atasözlerini, kalıp ifadeleri, deyimleri, eş ve zıt anlamlı kelimeler ile yakın anlamlı kelimeleri ve dile ait kuralları iyi bilmek gerekir. Zira çevirinin amacı kaynak dili hedef dile aynen yansıtmaktır. Bu nedenle tercüme yapmak için bu işin eğitimini almış tercümanlara ihtiyaç vardır. Hukuk, edebiyat, tıp, siyaset, ticaret vb. alanlarda profesyonel çeviri yaptırmak için ile iletişim kurabilirsiniz.

Yazılı Tercümenin Kullanım Alanları

Tercüme genel anlamda ikiye ayrılır: yazılı tercüme türleri ve sözlü tercüme türleri. Hem yazılı hem de sözlü tercümenin alt kategorileri vardır. Her çeviri türünün kullanım alanı farklıdır. Bunun dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi hukuki, ticari, teknik, tıbbi, edebi, akademik gibi alanlarda tercüme yapılması bu tercümelerin belirli kurallara uygun şekilde yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kaynak dili tam olarak bilmeyen bir kişinin hedef dile bir metni ya da sözü tam olarak çevirmesi imkansızdır. Bu nedenle tercümanın hem kaynak dili hem de hedef dili iyi derecede bilmesi gerekir. Yazılı tercümenin türleri şunlardır: Yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme ve apostil tasdikli tercüme. Yeminli çeviri resmi, onaylı veya yasal tercüme olarak da adlandırılır. Yeminli denmesinin nedeni Türkiye Noterler Birliğine bağlı bir noterde yemin etmiş bir tercüman tarafından yapılmasıdır. Yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş evraklar yeminli tercüme adı altında değerlendirilir. Resmi makamlara sunulacak olan evrakların veya belgelerin yeminli tercümanlarca tercüme edilip noterce onaylanmasına “noter tasdikli tercüme” adı verilir. Apostil tasdikli tercümenin özelliği yurt dışında kullanılacak evraklara yönelik olmasıdır. Apostil onayı noter onaylı bir tercüman tarafından tercüme edilen belgenin yurt dışı geçerliliğini sağlar. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve çeviri işlemlerinizi halletmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.