Marka Avukatı Nedir?

Marka Avukatı Nedir?

Marka Hukukunda Verilen Hizmetler Nedir?

Marka ve patent hukuku alanlarında genellikle hukuki danışmanlık hizmetlerini sunan ve aynı zamanda ise dava konusu olan sorunlarda da marka avukatı olarak hukuk ve danışmanlık büroları gerekli hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda ise giderek büyüyen ve kurumsallaşan hukuku bürolarda her zaman kişilerin hakları korunmaktadır. Bürolarda her birisi kendi alanlarında uzman olan avukat kadroları ile sorunlar bu sayede çözüme ulaşmaktadır. Hukuk ve danışmanlık ofislerinde marka hukukunda marka avukatı tarafından verilen başlıca hizmetleri şu şekilde olmaktadır. Marka başvurusu, marka tescili, devri, rehni, marka ihlalinin giderilmesine dair olan işlemler, marka haklarının zedelenmesi nedeni ile tazminat talepleri, marka lisans ve haczi, marka tecavüzünün tespiti, durdurulması, giderilmesi, önlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca marka başvurusuna itiraz, isim ve adres değişikliği gibi birçok alanda hizmetler sunulmaktadır.

Marka Hukukunda Bilinmesi Gerekenler

Patent ve marka hukuku ayrıca marka avukatı alanlarında ticari hayatın gelişmesi ile giderek büyümektedir ve buna göre de artık günümüz hayatında ise daha da önemli bir hal almaya başlamıştır. Buna göre ise marka değeri kavramlarının ise büyük ekonomik değerler ifade ettiği ticari hayatta marka ve patent hukuku, her zaman için hem ekonomik kayıpları önlemeye çalışmaktadır ve hem de fikri hakları da korumayı amaç edinmiştir. Bu alanlarda marka avukatları ve danışman hukuk ofisleri her zaman kişilerin haklarını korumak ve sorun odaklı hizmetlerini sunmaktadır.