Huzur Evleri Kabul Şartlarında Merak Edilenler Nelerdir

Huzur Evleri Kabul Şartlarında Merak Edilenler Nelerdir

Huzur Evlerine Kabullerde Müracaat Şartları

Huzur evleri ve bakım evlerinde kalmalarda bazı kabul şartları bulunmaktadır. Buna göre ilgili olan yönetmelik esaslarına göre ise huzurevi veya bakım evleri kabul edilecek olan yaşlı bireylerde aranan bazı nitelikler ve aşamalar bulunmaktadır. İlgili olan şehirlerin nüfusuna kayıtlı olmak veya yerleşmek kayıtları ile en az 6 aydan fazla olmak şartları ile kaydı ve büyükşehir belediye sınırları içerisinde oturmuş olmak gerekmektedir. İstenilen şartlarda ise, 58 ila 60 yaşları üzerinde olmaları gerekmektedir. Kendi ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamalarını engelleyici bir durumun olmaması gerekmektedir. Ruh sağlıkları yerinde olmak ve ileri zamanlarda bunama ve unutkanlık rahatsızlığı bulunmaması gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıklarının olmaması, bazı kötü alışkanlıklarının da bulunmaması gerekmektedir.Huzur ve yaşlı bakım evlerinin yönetmenliği gerekleri, huzurevi kabul şartlarını taşıyan müracaat eden kişiler varsa eğer, bunlar ise mutlaka 1. Derece yakını olması gerekmektedir. Diğer yandan ise sağlık karnesi ve nüfus cüzdanı ile huzurevleri şube müdürlükleri sosyal servislerine gelerek müracaat etmesi mutlaka gerekli işlemler arasında yer almaktadır.

Huzur Evlerin Kayıtlarında Gerekli Evraklar 

Sosyal hizmet uzmanları tarafından ilk görüşme yapılır ve yaşlı kişilerin bu görüşme esnasında müracaatçıların huzur evleri kabul yönetmenliğindeki şartlara sahip olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Ön görüşmelerden sonra kurum doktoruna muayene için gönderilmektedir. Muayeneden sonra ise kurum psikoloğu tarafından görüşmelere alınmaktadır. Bu işlemlerin ardından ise yaşlılarda dilekçeleri alınarak sosyal inceleme formu hazırlanır.Yaşlı bakım evlerine ve huzurevi aşamasında istenilen belgeler; nüfus cüzdan fotokopisi, muhtarlıklardan alınacak nüfus cüzdanı suretleri, muhtarlıklardan alınacak olan ikametgâh belgesi, sağlık karnesinin fotokopileri mutlaka gerekmektedir. Diğer yandan maaş cüzdanlarının ya da kartlarının fotokopileri, nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı aile nüfus kayıtları gerekmektedir. Ancak eğer ki yaşlı bireyler ücretsiz olarak bakılacaklarsa da muhtarlıklardan alınacak olan yoksulluk belgelerinin alınması gerekmektedir. Diğer yandan ise devlet hastanelerinden alınacak olan heyet raporlarının da mutlaka başvurularda olması gereken belgeler arasında yer almaktadır.