Kaynak Tuzları Nedir

Kaynak Tuzları Nedir

Göl Tuzları Nedir

Bu tuzlar karalarda kaya tuzları dışında yer alan ve suyu da az ya da çok dışında çok fazla tuz içeren akarsular, kuyular, kaynaklar ve göller de bulunmaktadır. Bu aşamalarda ise genel olarak da bütün bunların da kaynakları da kaya tuzları olmaktadır. Yeraltı sularının akıntıları genel olarak bir kata tuzları tabakasından geçerken de, tuzların bir kısmını da eriterek kendi bünyesine de almakta, kuyu ve aynı zamanda derecikler durumlarında yeryüzüne çıkarması gerekmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki bu suların içerdikleri Nacı oranları, tatlı suların tuz tabakaları ile genel temas süreleri ve şiddetli ile aynı orantılı şekillerde az ya da çok olarak kendini kısa sürede belli etmektedir. Bütün dünyada tuz göllerinin belli bir kısımlarının eksi iç deniz kalıntıları içerisinde olabilecekleri gibi de bazıları ise geniş bir yer çöküntülerinde civar bölgelerinde ki kaya tuzlarından geçerek de meydana gelmektedir ve farklı tuz çeşitleri olmaktadır. Çukurlardan toplanan ve meydana gelen tuzlu sulardan kaynaklanmaktadır. Tuzlu su gölleri ile aynı olarak tuzlu su kaynakları ile kuyularına hemen her bir ülkede rastlanmaktadır.

Tuz Üretimleri Nasıl Yapılmaktadır

Ülkemizde ham olan tuz üretimleri genel olarak 4 ana şekilde doğal kaynaklar kullanılarak yapılmaktadır ve üretilmektedir. Bunlar ise deniz sularından tuz üretimleri, kaya yani yer altı madenciliği yöntemleri ile tuz üretimleri, göl sularından tuz üretimleri, kaynak yeraltı sularından olan tuz üretimleri yapılmaktadır. Bunlar farklı tuz çeşitleri olarak kendini göstermektedir ve incelenmektedir. Deniz ve aynı zamanda ise göl tuzlarının üretim yöntemleri rüzgar ve güneş ışınlarının etkileri ile tabii tutularak buharlaşmaktadır. Kaya tuzlarının üretim sistemleri farklı şekilde olarak oda ve topuk yöntemleri olmaktadır.Bilinmesi gerekmektedir ki bütün dünyada ise en büyük olan alana sahip tuz gölü ise A.B.D.’de bulunan Great Sait Lake olmaktadır. Ancak ülkemizde ise bulunan bütün koçhisar tuz gölü de en önemli ve değerli tuz göllerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu yerlerde ise göllerinden alınan ve meydana gelen tuzlar ise hemen hemen saf bir şekilde bulunmaktadır.

www.kaldirimtuzlasi.com