Çocuk ve Çocukluk Kavramı Nedir

Çocuk ve Çocukluk Kavramı Nedir

İnsan Kaç Yaşına Kadar Çocuktur?

İnsanlar dörde ayrılır:

1) Kadınlar

2) Erkekler

3) Çocuklar

4) Gençler

Bu dört cinsin birbirine benzeyen özellikleri olduğu gibi farklı tarafları da bulunmaktadır. Bunlar içerisinde çocuk henüz bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden erinliğe ve olgunluğa ulaşmamış bir birey olarak tanımlanabilir. Diğer bir şekilde söylemek istersek büyüme süreci içerisinde olan insan yavrusuna çocuk denir. Psikiyatri’ de “infantil” (=çocuksu) teşhisi vardır. Bu teşhis yetişkin bir insanın çocuksu, olgunlaşmamış davranışlar sergilemesi anlamına gelir. Yetişkin birine “bu yaptığın çocukluk” ya da “sen çocuk musun” dendiğinde ortaya çıkan anlam açıktır. Burada kişinin yetişkinliğe uygun olmayan bir takım tutum ve davranışlar içerisine girdiği söylenmeye çalışılmaktadır. Bu ifadeye dayanılarak yetişkin bir insanın zeka seviyesinin çocuk düzeyinde kalması ihtimali göz ardı edilemez. Örneğin bir çocuğun altını ıslatmasıyla bir yetişkinin ıslatması birbirinden farklı bir olaydır. Çocuğun tanımı daima hatırlanmalı ve ondan beklentilerimiz sırasında sabırlı, bilgili ve özverili olunmalıdır. Üzümden pekmez çıkarabilmek için üzümün olgunlaşması gereklidir. Aksi takdirde pekmez acı olacaktır ve yenmesi mümkün olmayacaktır. Çocuk da bir nevi öyledir. Olgun davranışlar bekleyemeyiz. Erinliğe ve olgunluğa kavuşmamış, büyüme süreçlerini aşmamış bireye çocuk denildiği unutulmamalıdır.

Çocukluk Kavramı

0-12 yaşa kadar insan çocuktur. 12-18 yaşları ise genç erişkinlik dönemidir. 18 yaştan sonra genç yetişkinlik dönemi başlar. Bu yaş sınırları kesin değildir elbette. Kişiden kişiye değişip esneyebilir. Örneğin Akdeniz kültürüyle yetişen çocuklar aktif, daha fazla özgür, sık sık sosyal faaliyetler içerisine giren çocuklardır. Bu faktörler çocuğun erken ergenliğe girmesine neden olur. 10 buçuk yaşından itibaren girme ihtimali vardır. Bunun dışında bir de çocukluk çağının uzun sürmesine yani ergenliğe geç girmeye sebep olan faktörler ise şunlardır: dağlık yöre, soğuk iklim, sosyal çevrenin pasif ve sessiz olması, çocuğun yalnız bırakılması, özgürlükten yoksun bırakılması, mutlu bir büyüme, çocuğa ailede aşırı ilgi gösterilmesi. Bu şartlar varsa çocukluk yaşı uzar. 12 yaş ve biraz üzerine sarkabilir. Ancak 13 yaşından itibaren yeni yetmelik çağı girmiş bulunmaktadır. Buna “teen ager” denilir ki bu da 13-19 yaşlarını kapsar.