Bir Evrakın Yeminli Tercüme Olabilmesi İçin Aranan Şartlar

Bir Evrakın Yeminli Tercüme Olabilmesi İçin Aranan Şartlar

Yeminli Tercüme Onayı Nerelerde İstenir?

Öncelikle bu evrakta çeviri yapan kişinin noter tasdikli yeminli tercüman olması gerekmektedir. Bu unvan ülkemizde bazı şartlara bağlı olarak yalnızca noterler tarafından verilmektedir. Noter tasdikini alabilmek için ise hedef dilde üniversite diploması istenmektedir. Çevirisi yapılan evrakın tercüman tarafından ıslak imzayla imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Bu evraklarda yasal sorumluluk tamamı ile tercüme bürosu ve tercümana aittir. Kaynak bilgiler, hedef dil, tarih, yer ve tercümanın doğruluk beyanının da bu belgelerde belirtilmesi gereken konulardır.

Yeminli Tercüme Hizmetleri Süreci Nasıl İşler?

Uluslararası alanda gerekli çevirilerde yeminli tercüme imza ve kaşesi istenmektedir. Devlet daireleri, konsolosluklar, evlenme daireleri, noter ve bankalar, özellikle yurtdışı okul ve üniversite kayıtlarında ve her türlü yurtdışı yazışma ve çeviri ihtiyacı olan kamu ve özel kuruluşlarda yeminli tercüme onayı şarttır. Belgeler istenen sürede yeminli tercümanlar tarafından titiz bir şekilde çevrilir. Çeviri yapılacak belgelerin hangi sektöre hitap ettiği de önemlidir. O dilde ve o sektörde farklı anlamlar taşıyan kelimelerin doğru ve yazılması gereken şekilde çevrilmesi de son derece önemlidir. Belgelerin birer nüshasının fotokopi şeklinde çıkarılarak saklanması da şarttır.