Ticari İşletmede Teslim İşlemleri

Ticari İşletmede Teslim İşlemleri

Taşıyıcıya Teslim Nedir

Satıcıların mallarını işletmesinde depo ve fabrika gibi alıcıların isteklerine hazır tutulması teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda satıcılar aksi durumlar meydana gelmedikçe malların alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden veya malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu tutulmamaktadır. Alıcılar bu işlemlerden sonra İran nakliye ve diğer bütün ülkelere yapılacak olan hizmetlerde varış yerine değin, malların taşınması ile ilgili olarak gider ve risklerin yükümlülüğünü taşımaktadır. Ülkemizden başka bir ülkeye ya da şehirlerarası taşımacılık işlemlerinde satıcının teslim yükümlülüğünü, malların ihraç gümrüğünden geçirilerek alıcılar tarafından belirlenerek istenilen yer ya da noktaya teslimleri ile son bulmaktadır. İran nakliye ve diğer ülkelere de aynı sistemler ile taşımacılığı istenilen mallar teslim edilir. Eğer ki alıcılar tarafından bir nokta belirtilmemişse satıcılar taşıyıcının malların teslim alınacağı alan civarında bir yer belirleyebilir.

Gemi Doğrultusunda Teslim İşlemleri

Satıcıların teslim yükümlülüğü, belirlenmiş olan limanda malların gemiler ile rıhtım ya da mavnaya konması ile işlemler tamamlanmaktadır. Günümüzde İran nakliye ve diğer ülkelere farklı sistemler ile taşımacılık alanında hizmetler sunulmaktadır. Yükleme işlemlerinden sonra mallar ile ilgili olan bütün gider, yitik ya da olası hasar rizikolarının alıcılar tarafından üstlenilmesi anlamını taşır. Taşınan malların yükleme, boşaltma sigorta ve nakliye masrafları alıcılar tarafından karşılanır ve sözleşmelerde belirtilen satış bedelleri hem mal hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücretlerini de içermektedir.