Dünyada Organik Süt Üretimi

Dünyada Organik Süt Üretimi

Ülkelere Göre Organik Süt Üretimi

Gelişmiş ülkelerde organik ürün pazarında meyve ve sebzelerden sonra en büyük paya sahip olan alan süt ve süt ürünleridir. AB ülkeleri ile çoğu gelişmiş ülke destek ve teşvikler ile organik süt üretimini geliştirmekte ve değiştirmektedir. Organik süt üretimi açısından önemli değişimler yaşanmaktadır. Çoğu gelişmiş ülke organik süt üretiminin öneminin farkında ve bu noktada destek vermektedir.

Türkiye’de Organik Süt Üretimi

AB ülkeleri kapsamında en fazla organik süt üreten ülke Almanya, Danimarka ve Avusturya olmaktadır. Toplamda en yüksek pay Avusturya’dadır. Onun arkasından Danimarka gelmekte ve üçüncü sırayı Almanya almaktadır. AB ülkelerinde organik süt oldukça gelişim göstermiştir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi organik süt primleridir. Bu şekilde organik süt üretimine teşvik edilmekte ve gelişmektedir. Avusturya aynı zamanda en gelişmiş süt ürünleri pazarlarına sahiptir. Organik süt ürünleri ile de en büyük payı kendisi almaktadır. Organik süt ve ürünlerinin işlenmesine dair olarak Türkiye herhangi bir özel şartnameler oluşturmamıştır. Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliğinde de buna rastlanmamaktadır. Yönetmeliklerin içeriğinde organik hayvansal üretim, hayvan seçimi, organik üretime geçiş süreci, hayvanların barınacakları yerler, bakımları ve beslenme şekilleri gibi çok çeşitli konularda, süt hayvanları için belirtilmiş koşullar yer almaktadır. Türkiye’de günümüzde tonlarca organik süt üretilmektedir. Belli başlı illerde (Manisa, Aydın gibi) en fazla üretimler gerçekleştirilmektedir. Daha detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.