İç Tesisat Yönetmeliğine Göre Belirlenen Hesaplamalar

İç Tesisat Yönetmeliğine Göre Belirlenen Hesaplamalar

Kabloların Taşıyabileceğim Akım Kapasitesi

Gerilim düşümleri iç tesisat yönetmeliklerine göre belirli yüzdeliklerle sınırlandırılmıştır. Priz linyeleri ve aydınlatma sistemleri için belirlenen gerilim düşümü sınırı %1.5 tir. Motor beslemelerinde ise bu sınırın %3’ü geçmemesi gerekir. Yüksek gerilim ve orta gerilim tesislerinde bu sınır %5 ile %10 arasında değişiklik göstermektedir. Tek fazlı ve üç fazlı alçak gerilim şebekelerinde kullanım alanlarına göre gerilim düşümü hesabı farklı kıstaslarda yapılmaktadır. Gerilim düşümü aynı zamanda faz ve nötür olarak ve volt olarak hesaplanmalıdır. Kabloların taşıyabileceği akım kapasitesi ancak gerilim düşümü hesabı ile sağlanır. Bir yapıda gerilim düşümünün o akımı çekme kuvvetinden fazla veya eksik olması sistemin çalışmamasına veya verimin düşmesine neden olur. Yalnızca bağlantıda değil tasarım ve üretimde de bu standartlara bağlı kalmak gerekir. Ana kolon ve diğer kolon hatlarında kullanılan kablo sistemlerinin akıma taşıma kapasitesi hesaplanır. İletken kesitinin uygunluğu da önemli bir unsurdur. Yüksek kalitede kablo sistemleri üretim ve tasarım için tr.prysmiangroup.com linkinden iletişime geçebilirsiniz.

Kontrol Yapıldıktan Sonra Sistem Nasıl Çalışır

Kontroller teknik elemanlar tarafından yapılır ve yönetmelikte belirtilen standartlara uygunluğu onaylanır. Böylece akım tüm yapılarda her türlü enerji ihtiyacı için çalışmaya başlar. Akım taşıma kapasitelerine uygun standartlarda hazırlanan kablo sistemleri ihtiyaçlarınız için adresinden online iletişime geçebilirsiniz.