Genleşme Tankı Nedir?

Genleşme Tankı Nedir?

Genleşme Tankı Özellikleri

Eşanjör sistemlerin ana iki elemanlarından birisi olan genleşme tankı, ısı alışverişi yapan iki akışkan arasından soğuk olan akışkanın geldiği tanktır. Bu tanka gelen soğuk akışkan ısı alarak genleşmeye başlar. Bu genleşme basınç artışına sebep olur. Bu artışa bağlı olarak gerekli dayanımı sağlaması için genleşme tanklarında çeşitli önlemler alınır. Kalınlık, kullanılan malzemenin kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri de bu önlemler alınırken göz önünde bulundurulan etmenlerdir. Bu şekilde hem eşanjör sitemin ömrünü uzatır hem de daha verimli bir hale gelir. Eşanjör sistemlerde genleşme tankları ile ilgili bilmek ve öğrenmek istediğiniz tüm bilgiler https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ mevcuttur. İmal edilecek olan genleşme tankı mutlak suretle rijit olmalıdır.

Genleşme Tankının Önemi

Genleşme tankı üretilirken 70 ˚C ve 90 ˚C arasında çalışacağı varsayılmıştır fakat 80 ˚C’ den sonra çalışması çeşitli problemlere yol açabilmektedir. Isıtma sistemlerinde genelde su kullanıldığını varsayarsak suyun kimyasal ve fiziksel davranışını göz önüne aldığımızda bu sıcaklık değerinden sonra farklı özellik gösterebilmektedir. 10 ˚C’ nin altında çalışabilecek olan sistemlerde genleşme tankları tavsiye edilmez. Bu tür sistemlerde buffer tanklarının kullanılması daha uygun olacaktır. Genleşme tankları eşanjör sistemlerde basıncın karşılandığı ana sistem parçasıdır. Isı artışı sağlayan akışkan eşanjör sistem içerisinde genleşme tanklarında ısıl gerilmelere sebep olur. Bu gerilmeler sonucunda da yaşanabilecek çeşitli problemler vardır. Bunları en aza indirmek için de denge tankları kullanılır. Bu sayede ısıl denge korunmaya çalışarak bu ısıl gerilmeler bir miktar dengede tutulmuş olur. Bize ulaşarak talepleriniz doğrultusunda en doğru seçimi yapabilirsiniz.