Emlak Vergileri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Emlak Vergileri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yeni Düzenlenen Emlak Vergileri Oranları

Bir gayrimenkul satın almadan önce, emlak vergileri hakkında doğru bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Zamanında ödenmeyen vergiler, sonraki zamanlarda kişileri zor durumlara düşürmektedir. Tüm bunlarla beraber, vergilerin zamanında ve düzenli ödenmesi bir vatandaşlık görevidir. Emlak vergi oranları, konut olarak kullanılan gayrimenkuller için %01, diğer amaçlarla kullanılan binalar için %02’dir. Büyükşehir Belediyeleri sınırlarına dâhil olan yerlerde bu oranlar, %100 artar. Araziler için %01, arsalar içinse %02 vergi oranı uygulanır. Emlak vergisi ödemelerinin birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenmelidir.İkinci taksitler ise Kasım ayı içerisinde ödenebilir.

Emlak Vergiler Kaç yılda Bir Verilir?

Emlak vergisi için verilmesi gerekli olan beyanname, her 4 yılda bir verilmelidir. Bir gayrimenkul satın alındığında, satın alan kişinin, beyanname vermek için, tapuyu aldığı yılın sonuna kadar vakti vardır. Satın alan kişinin, aldığı gayrimenkule ait vergi ödemesine dair sorumluluğu, tapuyu aldığı yıldan sonraki yılda başlar. En çok dikkat edilmesi gereken konu, satın alınan gayrimenkulün vergi borç durumudur. Çünkü bir gayrimenkulün geçmişe ait vergi borçlarından, satan ve satın alan şahıslar beraberce sorumlu tutulurlar.