Sektör Vergisi Nedir?

Sektör Vergisi Nedir?

Vergi, kişilerin veya kurumların belli bir dönem içinde elde ettiği kazancın belli bir oranını bağlı bulunduğu devlete ödeme ödevi olarak tanımlanabilir. Vergi devletin en asli gelirlerinden biri olduğundan, devlet vergi alacağını garanti altına almak adına çeşitli yaptırımlarla bunu desteklemiştir. Zira devlet, kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için vergi gelirlerini en az kayıpla toplaması gerekmektedir.

Ticari Anlamda Sektör Nedir? Sektörler Kaç Gruptan Oluşmaktadır?

Sektör, firmaların veya gerçek kişilerin aynı faaliyet alanında aynı ürün ve hizmeti sağladığı ekonominin genel adıdır. Sektörleri 3 grupta toplamak mümkündür.

  • Tarım (Temel Sektör)
  • Sanayi
  • Hizmet

Vergi Türleri Nelerdir?

Türkiye de birçok vergi türü bulunmasına karşılık akla gelen başlıca vergi türleri şunlardır. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Damga, Gümrük, Şans Oyunları, Özel İletişim Vergileri ve banka ve sigorta sektöründe faaliyette bulunan kurumların tabi olduğu BSMV olarak saymak mümkündür. Türk vergi sisteminde çok çeşitli vergi türleri olmasına karşın, kimler hangi vergi türüne tabi olacak sorusu çok sık sorulmaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki en temel vergi türleri olan gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir elde etmek için faaliyette bulunan her gerçek kişi veya kurumların bu vergi türlerinde mükellefiyet tesis ettirmek zorunda olduğu vergi türleridir. Daha yalın bir ifadeyle örnekleyecek olursak gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine, şirketlerin veya kurumların gelirleri kurumlar vergisine tabi olmak zorundadır. Buradan hareketle sektörel olarak gelir vergisi ve kurumlar vergisinde herhangi bir ayrım yapılmamış, gelir elde etmek amacıyla faaliyette bulunan gerçek kişi ve kurumları hangi sektörde faaliyette bulunurlarsa bulunsunlar belirli bir oranda aynı şekilde vergilendirmektedir. Peki sektörel vergi hangi vergi türünde önem arz etmektedir? Sektör vergisi birçok vergi türünde yer alsa dahi harcama üzerinden alınan vergi türü olan Katma Değer Vergisinde daha çok önem arz etmektedir. Lakin farklı sektörlerde faaliyette bulunan kişi ve kurumlar farklı oranlarda vergiye tabi olabilmektedir.

Sektör Vergisi ve Katma Değer Vergisi

Yukarıda ifade edildiği üzere gerçek kişi ve kurumlar hangi sektörde faaliyette bulunurlarsa bulunsunlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden ayrım gözetmeksizin mükellefiyet tesis ettirilip belirli bir oranda vergilendirilecektir. Ancak harcama üzerinden alınan Katma Değer Vergisinde durum farklı olmakta, sektörler itibariyle farklı vergi oranları belirlenmiştir. Bu oranlar %1, %8 ve olarak satılan mal ve hizmetin türüne göre belirlenmektedir. Örneğin turizm sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın konaklama hizmeti KDV oranı %8 olmakta iken, fırıncılık sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın ekmek imal ve tesliminde %1, inşaat sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın teslimlerinde ise oran olmaktadır. Yine unutulmaması gerekir ki farklı sektörlerde faaliyette bulunan bu firmalar gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden ayrım gözetmeksizin kazanç miktarına göre aynı oranda vergilendirileceklerdir.