Eşyaları Düşünce Gücüyle Hareket Ettirmek

Eşyaları Düşünce Gücüyle Hareket Ettirmek

Düşünce Gücü Eşyalar Yer Değiştirir Mi?

Bazı astrologlara göre eşyaların beyinden yansıyan bir enerji olabileceği düşünülen bir gücün aracılığıyla hareket ettirilmesi mümkündür. Böyle olaylara kişilerin büyük bir konsantrasyon içinde olduğu ruh çağırma seanslarında çok rastlanır. Bu tür seanslarda örneğin masalar havaya kalkabilmektedir. Gözlemlere göre bu olaylarda masa önce gıcırdar; sonra 2 ayağının, daha sonra da tek ayağının üstünde kalkar. Masanın ayaklarının tempolu olarak ve harflerin alfabedeki sırasına karşılık gelecek sayıda (örneğin: d için 5 kere) yere vurmasıyla ortaya anlamlı kelimeler çıkar. Masa kalkma seansları 1800’lerden sonra dünyada çok denenmiştir. Bu sırada eller eşyanın; yani masa veya sehpanın yüzeyine temas eder.

Ruh Çağırma Olaylarının Ne Kadarı Gerçek

Ellerden eşyaya bir enerji geçtiği kabul edilir. Bu tür olaylar dolandırıcılar tarafından da gerçekleştirilebilir; fakat hepsini sahtekârlık olarak ele almak doğru değildir. Bir medyumun da bulunmasının mutlaka gerekli olduğu seanslarda bir sehpanın ayakları üzerinde büyük bir hızla döndüğünün, duvara veya medyumun üstüne doğru yürüdüğünün görüldüğü olmuştur. Üzerine bir kişinin oturduğu koltuğun o kişiyle beraber hareket ettiği, bazı medyumların bir kapı veya masayı hiç dokunmadan hareket ettirebildikleri gözlemlenmiştir.