Eğitimde Dramanın Önemi

Eğitimde Dramanın Önemi

Drama Nedir

Klasik eğitim yöntemleri ne yazık ki çocukların hızlı ve kolay öğrenmesini sağlamak yerine onların kafasını daha fazla karıştırıyor. Bu durum yeni öğrenme yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesini zorunlu kılıyor. Drama kursu adı altında verilen yaşayarak ve yaparak öğrenme yöntemi, çocukların dikkatlerini toplamalarına, algılarının güçlenmesine, kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımı oluyor. Yaratıcı drama ile ilgili bilgi almak için ile iletişime geçebilirsiniz.

Sanat Destekli Drama

Tiyatro tekniklerini barındırdığı için tiyatro ve drama aynı şey olarak düşünülüyor. Drama tiyatro değildir. Bir düşüncenin, bir sözün, bir olayın, bir duygunun tiyatro teknikleri kullanılarak beden dili anlatılması olarak tanımlanabilir. Tiyatroda olduğu gibi sahne ya da seyirciye ihtiyaç yoktur. Özellikle çocuklar için etkili bir öğrenme yöntemidir. Bir çeşit oyun olan dramada çocuklar eğlenirken bir yandan da öğrenirler. Yaşayarak ve yaparak öğrendikleri için öğrenmiş oldukları bilgiler daha kalıcı olur. Soyut kavramların çocuklara anlatılması daha zordur, ancak kavramların somutlaştırılmasını sağlayan drama ile daha hızlı öğrenmeleri mümkündür. Çocukların sözel zekalarının yönlendirilmesi esasına dayanan drama kursu onların kendilerini ifade etmelerine ve hayal dünyalarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.Çocukların psikolojik gelişimi düşünülerek düzenlenen sanat destekli drama kursları, onların hayal dünyalarının pencerelerini açmaya yardımcı olur. Bireysel yönlendirme ile onların hangi alanda yetenekli olduğu netleşir. Tiyatro ve sanatın başka dalları ile desteklenen drama kursu ve ücret bilgisi hakkında antesanat.com ile iletişime geçebilirsiniz.