Endüstri Devrimi Nasıl Başladı?

Endüstri Devrimi Nasıl Başladı?

Endüstri Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, Avrupa ve Amerika da tarıma dayalı ekonomik ve sosyal düzenden, sanayiye dayalı ekonomiye ve kentleşme sürecinin adıdır. Sanayi devrimi olarak da adlandırılan değişim sonucunda tekstil başta olmak üzere madencilik ve diğer sanayi dallarındaki yeni ve hızlı üretim teknikleri bulunmuş, el yapımı ürünleri daha hızlı ve daha çok üretilmeye başlamıştır. Avrupa da Rönesans döneminde ortaya çıkan bilimsel gelişmeler endüstri devriminin temellerini hazırlamıştır. 17. Yüzyılda ortaya çıkan Fransız ihtilalinin Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiş, Amerika kıtasında ki kaynakların Avrupa’ya taşınması ve bu kıtada ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişmeler; 18 ve 19. yüzyılda endüstri devrimi için sosyal, ekonomik ve bilimsel alt yapısını oluşturmuştur. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.


Buhar Makinelerinin İcadı

Şüphesiz ki buhar makinesinin icat edilmesi endüstri 1.0 olarak da adlandırılan dönemi başlatmış. Gerek Avrupa’da gerekse tüm dünyanın ekonomik ve sosyal düzeninin değişmesinde önemli rol oynamıştır. Thomas Newcomen‘ın bilinen ilk modern buharlı makine prototipi hazırlamasıyla birlikte 1700’lü yıllarda atmosferik buhar makinesi ortaya çıkmış oldu. Newcomen’ın buhar makinesini yapış amacı madenlerde ortaya çıkan suyun azaltılmasıydı. Newcomen’ın icadı 1760’lı yıllarda değişikliğe uğradı. James Watt’ın yaptığı değişiklik sonunda buhar makinesine yeni bir su yoğunlaştırıcısı ekleyerek makinenin verimliliği arttırıldı. Ardından buhar makinesine devir hareketi sağlayacak eklemeler yapıldı. Bu yeniliklerle birlikte buhar gücünün un, kağıt, pamuk, demircilik, içki üretimi gibi üretimde kullanılmasının önü açılmış oldu. Buhar makinelerinin çalışması için kömüre ihtiyaç duyulmaktadır. Kömüre olan ihtiyacın artması madencilerin daha derinlerde kömür aramasına ucuz olan kömürün talebini artmasına neden olmuştur. Buhar makinelerine hareket kazandıran çalışmaların sonucunda 1800’lere gelindiğinde Richard Trevithick ile buhar gücüyle çalışan lokomotifleri ortaya çıkardı. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ulaşımı ve hammadde taşımacılığını hızlandırmıştır.

Endüstri Devrimi’nin Sosyolojik Etkisi


Endüstri devrimi öncesinde kentlere doğru yoğunlaşan göç sanayileşme sonrası hızlanmıştır. Üretimin hızlanması fabrikaların büyümesi ile birlikte küçük kasabalar, büyük şehirler haline gelmiştir. Hızlı kentleşme, kentlerde artan nüfus sonucunda kirlilik, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, temiz suya ulaşımın zorlaşması ortaya çıkmıştır. Ekonomik dengelerin değişmesi işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır. Orta ve üst sınıf oluşmuş, bu kesimin hayat kalitesi artarken işçi sınıfını hayatlarını devam ettirebilmeleri için zor mücadeleler vermeleri gerekmiş. Fabrikalarda makineleşmenin artması, iş güvenliği sisteminin oluşmaması nedeniyle çalışmanın tehlikeli hale gelmesine neden olmuştur. Kentleşmenin çok hızlı artması ucuz işgücünü arttırmış, iş gücünü değersizleştirmiştir. Uzun çalışma saatleri, ucuz ve değersiz işgücü, işçi ölümlerinin artması yeni bir toplumsal sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşçi sınıfının ortaya çıkmasıyla işçi hakları, sendikalar ortaya çıkmış sosyalizmin temelleri atılmıştır.