Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Davalarını Kapsayan Konular

Karışık ve zor bir hukuk alanı olarak görülen gayrimenkul hukuku bireyler ya da kurumlar arasında taşınmaz mallar ile ilgili yaşanan sorunlar ile ilgilenir. Ev, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin sahiplenilmesi gibi konuların çözümü için bu alanda deneyimli olan avukatlardan yardım almanı önemlidir. Birçok hukuku aynı anda kapsayan gayrimenkulleri kapsayan davaların açılması için Asliye hukuk mahkemelerine başvurulur. Uzun ve zorlu bir süreç olan gayrimenkul hukuku davalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde size yardımcı olan https://www.latifcembaran.com/gayrimenkul-avukati.html avukattan yardım alabilirsiniz. Sürecin takibi, çözüm yollarının bulunması ve izlenecek yollar hakkında size danışmanlık görevini üstlenir.

İzaley-i Şuyu Davaları Nedir?

Tapu, kira, istihkak, kamulaştırma, İzaley-i Şuyu davaları ile ilgilenen gayrimenkul hukuku oldukça geniş bir alanı içerir. Avukat vekaletiyle yürütülebilen bu davalarda taşınmazların hak sahipleri konusunda çıkan anlaşmazlıklar için tapu davası açılır. Taşınmaz malların başkaları tarafından ele geçirilmesi ya da kullanılması halinde ise istihkak davaları açılır. Kiracı ile mal sahibi arasında çıkan sorunların çözülmesi için kira davaları açılarak çözülür. Sulh hukuk mahkemesi tarafından açılan İzaley-i Şuyu davaları ortak sahibi olan malların paylaşımının yapılmasını sağlar. Taksim edilmek ya da satış yolu ile ortaklığın bitirilmesine karar verilmesi ile sonuçlanan bu davalarda birçok yasadan faydalanılır. Oldukça zor ve uzun bir süreç olan bu davalarda latifcembaran.com avukat size yardımcı olur.