Olumlu İzlenim Bırakma Kuralları

Olumlu İzlenim Bırakma Kuralları

Benzeşim Ve Zıtlık İlkeleri

Karşımızdaki insanı anlamanın en kestirme yolu bizim şemalarımızdır. Örneğin bir kişinin sokakta gördüğü yaşlı birine yardım ettiğini gördüğümüzde onun yardımsever olduğunu düşünürüz. Yardımsever olmayla ilgili şemamız hemen devreye girdi. Diğer bir özellik ise jest ve mimiklerdir. En hızlı ve çarpıcı olan jest ve mimikler. Bu aynı zamanda ilk izlenim oluştururken devreye girer. Nazik konuşmak, konuşurken öne eğilmesi, göz teması kurup kurmaması… Bunlar da ilk izlenimi etkileyen süreçlerdendir. İzlenim oluşturmada önemli diğer bir özelliğimiz ise benzeşim ve zıtlık ilkeleridir. Örneğin güzel bir kızla arkadaşlığınız varsa bir müddet sonra siz de güzel, alımlı ya da yakışıklı algılanırsınız bu benzeşim ilkesinin bir özelliğidir. Oğuz ile Reha Muhtar (aralarında yaş farkı da var) birlikte gezerse Oğuz olduğundan daha yakışıklı algılanır. Bu da zıtlık ilkesinin verdiği bir özelliktir. Oğuz ile Reha Muhtar birbirinden zıt fiziksel özelliklere sahip. Daha sonra oğuz ile Ahmet birlikte gezerse Oğuz yakışıklı olduğu için Ahmet de yakışıklı algılanır. ( benzeşim ilkesinden).