İş Hukukunu Kapsayan Davalar

İş Hukukunu Kapsayan Davalar

Hizmet Akdinin Tespiti Davası

İşçi ile iş veren arasında iş sözleşmesine uygun davranılmayan durumların oluşması halinde iş davaları açılır. İşçi alacaklarından doğan davalar, iş akdinin tespiti, işe iade davası ve iş kazası tazminat davaları işçi haklarını savunmak amacıyla açılır. İşçilerin haklarını ve sözleşmelerin incelenerek en doğru kararın verilmesini sağlamak amacıyla işçi avukatı Mersin ve tüm illerde sizlere yardımcı olmaktadır. Alanında profesyonel avukatlar ile çalışan firma sayesinde işçiler hak ettikleri ücreti alabilir. İşçilere mobbing uygulanması, eşit davranılmaması ya da kötü muamelede bulunulması halinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İşçi Avukatının Görevleri

Teknik bilgilere dayalı olan hizmet akdinin tespiti davasında işçinin sigortalı olarak çalıştığına dair tüm deliller mahkemeye sunulur. İşçinin aldığı ücretle orantılı olarak sigorta ücretinin ödenmesi gereklidir. Daha az sigorta ücretinin ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde işçi haklarını savunmak amacıyla dava açabilir. Sizlere işçi avukatı Mersin merkez ve tüm illerde hizmet veren tuncsuditol.av.tr firmasından avukatlık hizmeti alabilir veya merak ettiğiniz konuları danışabilirsiniz. İş hukuku alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip avukatlar tarafından verilen işçi avukatlığı hizmeti hem işçilerin hem de iş verenin haklarını savunur. Hem iş yeri kurallarına uygun olmayan, iş yükümlüğünü yerine getirmeyen ya da iş yerinde sorun çıkan işçilere karşı hem de iş verenin işçilere ücretinin ödememesi halinde dava açılabilir.