İş Hukukunun İşlevi Nedir

İş Hukukunun İşlevi Nedir

İş Hukuku Nedir

İş hukuku, çalışma hayatını düzenleyen usul ve esaslardan oluşan bir hukuk dalıdır. Kısacası çalışma hayatını iş hukuku yasaları düzenler. İş hukukunun işlemediği bir ülkede işçilerin korunması ve üretimin devamlılığı sağlanamaz. Bu nedenle iş hukuku çalışma hayatı açısından elzemdir. İş hukukuna bağlı olarak işveren ve işçi arasında çıkan uyuşmazlıklar, işe iade davaları, işçi maaş, kıdem, ihbar tazminatı gibi davalar iş hukuku davaları olarak görülen davalardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamında Açılan Davalar Nelerdir

İşçilerin haklarını korumak iş hukukunun görevidir. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, işçilerin haklarını koruyan, işçi ücretleri ile çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuk dalına iş hukuku denir. İş hukuku kapsamında olan konularla ilgili açılan iş hukuku davaları iş mahkemelerinde görülür. Eğer iş mahkemesi yok ise asliye mahkemeleri de iş davalarına bakar. İşçinin haklarını koruyan iş hukuku kapsamında çeşitli davalar açılabilir. Bu davaların başında işçinin alacaklarına karşılık açtığı davalar gelir. İşçi; ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı... gibi alacaklarını alamadığı zaman bu alacaklarını tahsil etmek için iş hukuku kapsamında dava açabilir. Hizmet akdinin tespiti davaları da iş hukuku kapsamında açılan davalardır. Bu tür davalar, işçinin sigortasının yatırılmaması halinde ya da işçinin ücreti yüksekken sigortasının düşük ücret üzerinden yatırılması halinde açılan ve sigortalılığın tespiti için davalardır. İşe iade davası ile iş kazası tazminat davası da iş hukukunun görev alanına giren dava türleridir. İşe iade davası, işçinin haksız yere işten çıkarılması halinde açılabilir. İş davaları iş hukuku alanında uzman bir avukatın rehberliğinde açılması gereken davalardır. Bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti almak ve alanında uzman bir avukata danışarak dava açmak için www.latifcembaran.com ile iletişim kurabilirsiniz.