Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Manevi Olarak Zarara Uğramak

İnsanların uğradıkları zararlar her zaman maddi nitelikte zararlar değildir. Kişiler değeri parayla ölçülemeyecek varlıkları itibarıyla zarar gördüklerinde manevi zarar görmüş sayılırlar. Yasalarımız manevi zarara uğrama durumlarında özel hükümler ve düzenlemeler çerçevesinde manevi tazminat talep edilebileceğini öngörmektedir. Duruma uygun bir özel düzenleme yoksa Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun bu konuya ilişkin genel hüküm niteliğinde değerlendirilebilecek maddeleri bulunmaktadır.

Vatandaşın Kişilik Hakları Nelerdir?

Bu konuda kişinin kişilik haklarının hukuka aykırı bir saldırı sonucu zarar görmüş olması esastır. Kişilik haklarının esası bu kişiliğe tecavüz edilmemesini, zarar verilmemesini isteme yetkisidir ve bu hak gerçek kişilere de, tüzel kişilere de tanınmıştır. Bu durumda o kişi kişilik haklarına hukuka aykırı bir şekilde saldıran taraftan bu sebeple manevi tazminat isteyebilecektir.