Tazminat Nedir?

Tazminat Nedir?

Gerçek ya da tüzel kişiler maddi ve manevi zarara uğradıklarında tazminat davası açmaya hak kazanırlar. Maddi ve manevi tazminat oluşması halinde bu zarar, tazminat hukuku kapsamında giderilir. Zarar gören kişi veya kurumun zararı tazminat hukukuna uygun şekilde zarar veren tarafından karşılanır. Tazminat davaları hakkında geniş bilgi almak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Mevzuata aykırı bir eylemde bulunulması halinde bu eylemi yapan kişi veya kuruma vermiş olduğu zarara karşılık yaptırımda bulunulur. Bu yaptırım tazminat olarak adlandırılır. Kısacası tazminat; hukuka aykırı bir eylem sonucunda ortaya çıkan maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedeldir. Bu bedel mahkeme tarafından belirlenir ve mevzuata aykırı hareket eden kişi veya kurum bu bedeli ödemekle yükümlüdür.

Tazminat Türleri


Tazminat davaları, maddi ve manevi tazminat davası olarak iki şekilde açılabilir. Maddi ve manevi tazminat davaları da kendi arasında alt başlıkları olan davalardır. Maddi tazminat davaları mal varlığında yaşanan eksilmeyi gidermek amacıyla açılan davalardır. Manevi tazminat davaları ise kişilik ihlalleri sonucunda açılan davalardır.
Tazminat davası, uğradığı haksız fiilden dolayı maddi ve manevi zarara uğrayan kişi ve kurumlarca açılır. Zarara sebebiyet veren kişiye veya kuruma karşı açılan bu davalar tazminat hukuku kapsamında açılır ve bu hukuk dalı usul ve esaslarına göre karara bağlanır. Hangi konularda tazminat davası açılabilir? Haksız tutuklama nedeniyle maddi ve manevi tazminat, kişilik haklarına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat, ölüm veya maluliyet ile neticelenen iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Tazminat davaları Asliye Hukuk Mahkemelerine açılır. Tazminat davalarının mağdur lehine sonuçlanması için zararın ispat edilmesi gerekir.