Ticari Davalar Nelerdir?

Ticari Davalar Nelerdir?

Ticari Davalar

Ticari davalar, özel bir alanı kapsadığından ihtisas gerektiren mahkemelerde görülmelidir. Ülkemizde hakim yetersizliği ve aslında heyetle görülmesi gereken davalara, tek hakimli mahkemelerde bakılmaktadır. Ticari davaların sınırları, kanunla geniş bir çerçevede sayılmıştır. Bazı kanunlarda kimi davaların ticari olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Davaların daha hızlı seyretmesi ve hukuka uygun kararların çıkabilmesi için o konularda yetkilendirilmiş mahkemelerce görülmesi gerektiği gibi uygulayıcıların da hangi davaların hangi mahkemenin konusuna gireceğini bilmesi hem adaletin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacak hem de gereksiz zaman kaybını fazlasıyla önleyecektir. Ticari davalara ilişkin kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ticari İşler Nelerdir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 3. maddesine göre kanunla düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeye ilişkin tüm fiil ve işlemler, ticari işler olarak nitelendirilir. Bir işin ticari ya da adi olması, farklı kuralların uygulanmasını gerektirmektedir. Bir işin ticari olup olmadığını, kanunda yer alan kurallar neticesinde belirlemek gerekir. Şayet iş ticari ise özel ticari kuralların uygulanması zorunlu tutulur. Ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işler, genel itibariyle ticari iş olarak nitelendirilir. Ticari davalar, bunlardan farklıdır. Ticari davalar, Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, her 2 tarafın da ticari işletmesine ilişkin hususlardan doğan hukuk davaları ile ticari niteliği bulunan ve çeşitli kanunlarda bahse konu yapılan tüm davalar, ticari dava olarak nitelendirilir. Bu madde doğrultusunda, davanın ticari dava olarak sayılabilmesi için tarafların her ikisinin tacir olması ve uyuşmazlık konusunun her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğması ya da ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi olması veyahut da söz konusu davanın ilgili maddede sayılan davalardan olması gerekir.