Mide Ağrısının Sebeplerinin Tespiti

Mide Ağrısının Sebeplerinin Tespiti

Mide Ağrısında En Sık Kullanılan Tetkikler

Mide ağrılarının sebeplerinin anlaşılmasına yarayan çeşitli tetkikler vardır. Bunların arasında en sık kullanılanı endoskopik incelemedir. Bu yöntemle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının doğrudan görülmesi mümkün olmaktadır. Bu görüntüler çerçevesinde gerekirse o bölgelerden biyopsi de alınarak inceleme yapılır.  Karın içerisindeki diğer organlardan kaynaklanan bir ağrıdan kuşkulanılıyorsa farklı tetkik yöntemleri de kullanılır. Bunlardan biri olan ultrasonografiyle karaciğer ve safra yolları hastalıklarıyla böbrek hastalıkları incelene bilmektedir.

Belirli Aralıklarla Kontrole Gidin

Kan tahlilleriyle bütün vücut kimyası daha detaylı şekilde değerlendirilerek karaciğere, pankreasa ve genel kan sayımlarına bağlı tetkikler yapılabilir.Bunların dışında mide ve yemek borusunun filmini çekmek gibi daha eski tip tetkik yöntemleri de vardır ama bunlar endoskopinin yaygınlaşmasıyla az kullanılır olmuşlardır. Ancak hastanın özel bir durumu veya endoskopi işlemiyle ilgili çekinceleri varsa bu yöntem de kullanılabilir. Bu tip tetkikler genellikle gastroenterologlar veya dahiliyeciler tarafından yapılır. Konu aynı zamanda radyologlar, ürologlar ve ağrıların sinirsel olması ihtimali durumunda psikiyatristlerin de ilgi alanına girmektedir.