Taş Kırma Cihazları

Taş Kırma Cihazları

Üroloji tedavisinde sıklıkla kullanılan lazer tedavisi taşların kırılmasını ve dökülmesini etkili şekilde sağlamaktadır. Detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Holmiyum lazer böbrek taşlarında, mesane taşlarında, üreter taşlarda, tümör, üretra darlığı durumlarında gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Holmiyum lazer tedavisi minimum komplikasyonlar, düşük patolojik değişim durumlarında da yaygın olarak olumlu karşılanmış ve kabul görmüştür. Holmiyum lazer tedavisi ve ESWL taş kırma sistemi sık sık tercih edilmektedir. Böbrek, üreter, mesane taşları tedavisi, idrar yolu tümörleri, dış genital lezyonlarının da tedavisinde başarı ile uygulanabilmektedir. Taş kırma cihazları oldukça çeşitlidir. Alt ve üst idrar yolu darlıklarında da sık sık kullanılmaktadır. Yaşamsal işlevlerin devamı için de gerekli biyokimyasal işlemler sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan atılacağı yerlerden olan böbreklerin tedavi edilmesi gerekmektedir.

Böbrek Taşlarının Yok Edilmesi

Vücut için gerekli maddelerin seviyelerinin ayarlanması da böbrekler tarafından sağlanmaktadır. İdrarda kristal ve taş oluşmasını engellemek için de kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bazı insanlarda ise bu durumu engelleyen mekanizma tam olarak çalışmamaktadır. Bu durumda taş kırma tedavisi uygulanmaktadır. Taş tedavisinde son kullanılan teknolojiler arasında holmiyum lazer de yer almaktadır. ESWL taş kırma sistemi ve holmiyum lazer böbrek taşlarının yok edilmesinde etkili olmaktadır. Taş rengi ve bileşimine bağımlı olmadan tüm taşlarda tedavi yöntemi de etkili şekilde uygulanmaktadır. Hastaya zarar vermemekte ve işlemler ardından ağrı olmamaktadır.