Serbest Fon Nedir

Serbest Fon Nedir

Yatırım Fonu Satış İşlemleri

Katılma paylarının sadece nitelikli olan yatırımcılara satılması üzerine kurulmuş olan fonlara denilmektedir. Ülkemizde de serbest fonlar tamamıyla da spk denetiminde olmaktadır. Bu aşamalarda ise nitelikli yatırımcı, yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım odaklıları, aracı olan kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel olan finansal kurumlardır. Aynı zamanda ise portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, belirli vakıflar kamuya yararlı olan dernekler nitelikli yatırımcılar olmaktadır. Diğer taraftan ise devlet tahvilleri takip sistemlerinde mutlaka konusunda uzman ve deneyimli kişilerden gerekli bilgilerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bu sistemler ise genellikle de Türk veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu işlemlerde satış bedelleri üzerinde yer alan ve ilk giren ilk çıkar esası ile vergi matrahı hesaplanacak ve bütün işlemleri gerçekleştirdiği anlarda elde edilen bütün gelir üzerinden gelir vergisi stopajı kısa süre içerisinde hesaplanacaktır.

Serbest Fonlar 

Canlı borsa takip ve sürekli olarak portföylerinin işlem gören hisse senetlerinden oluşan bütün yatırım fonlarının bir yıldan fazla süre ile elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler bütün yatırımcılar açısından dar ve mükellef kurumlar ile dar ve tam mükellef gerçek kişiler stopaja tabi değildirler. Bunun yanı sıra ise aylık ortalama bazda portföylerinin işlem gören senetlerinden hisse senetleri yoğun fonların katılma belgelerinde elde edilen bütün gelirler bütün yatırımcılar açısından da belirli ölçülerde bir stopaja tabidirler. Bütün serbest fonlar piyasa koşullarında ne olursa olsun mutlaka, pozitif getirilere odaklanmak gerekmektedir ve dinamik bir alım satım stratejisinin izlenmesi gerekmektedir. Açığa satış yapabilen, kaldıraç ve ayrıca farklı bütün türev kullanabilen fonlardır. Bu bütün özellikleri ile serbest fonlar, yatırımcılarına pozitif piyasa konjonktüründe kar potansiyelini, negatif piyasa konjonktüründe ise zarardan korunma potansiyellerini artırma olanaklarını kişilere vermektedir. Fakat bu aşamalarda bilinmesi gerekmektedir ki canlı borsa takip sistemleri ve diğer bütün işlemlerin her zaman için konusunda uzman ve deneyimli kişilerden gerekli hizmetlerin alınması gerekmektedir.