Sosyal Yaşantı İçin Aydınlanma

Sosyal Yaşantı İçin Aydınlanma

Kent Aydınlanması

İnsanların sosyal yaşantıları, geçmişten günümüze doğru bakıldığında; teknoloji, Rönesans, sanat, ve benzeri gibi çeşitli durumlardan etkilenmiştir. İnsan yaşamı, güneş ışığının elverdiği ölçüde sınırlıydı çoğu zaman ancak elektriğin gelmesi ile birlikte, insanların daha uzun süre ayakta kaldığı ve çeşitli aktivitelere katıldığı görülmüştür. Bu da elektriğin icadı ile yeni bir sosyal yaşantıyı doğurmuştur. Mum ışığında evde anlatılan hikayeler veya sohbetler, gaz yağı ile şehir içindeki toplumsal alanlarda muhabbetler ve daha sonrasında şehrin aydınlanması ile ışık alan alanlarda yaşanan sosyal faaliyetler. Aydınlanma sayesinde insanlar giderek yapabilecekleri aktiviteleri çoğaltmış, bu arzu elektriğin ilerlemesine neden olmuş ve günümüzde en önemli alanlardan biri olmayı başarmıştır. Şehir aydınlatmalarında ki amaç; şehrin daha yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayarak içerisindeki toplumun rahat edebilmesi ve global olarak kentin değerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. İlk şehir aydınlatmalarına bakıldığında sadece maksimum alanı aydınlatmaya yönelik bir çalışma geçerliydi ancak bu durum giderek değişmiş ve bu amacın üzerine modern bir görüntü, bir sanat eseri yaratma düşüncesi eklenmiştir.

Mimari Aydınlatma Ayrımı

Kentin aydınlatma sistemleri sayesinde bir kimliğe sahip olabileceği anlaşıldıktan sonra, kenti gece turizmine hazırlamak, gece yaşamını faaliyete geçirmek, şehir içerisindeki önemli yerlerin dikkat çekmesini sağlamak, kalıntıları ve mimari yapısını öne çıkarmak, konutların daha iyi yaşam standartlarında bulunması gibi çeşitli amaçlar için aydınlatma sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle dış mimarların, peyzaj mimarlarının ve çevre mühendislerinin izinde giden bu uygulama; günümüzde bu alana yönelik aydınlatma firmalarının oluşmasını sağlamıştır. Aydınlatma, kendi içerisinde mimari ve işlevsel olarak ikiye ayrılır. İşlevsel aydınlatma; ilgili alandan maksimum derecede faydalanmak için yapılan aydınlatma çalışmalarıdır. Mimari aydınlatma ise; sanat yapıları, mühendislik yapıları gibi önemli değerlerin göz önüne getirilmesini amaçlamıştır. Bu tür çalışmalar LED adı verilen ve yüksek ışıma gücüne sahip sistemler ile yapılmaktadır. Henüz şerit led fiyatları pahalı olmasına karşın bu anlayış çok uygulanamasa da; İstanbul’da ilk izleri görülmektedir. Osmanlı’nın eserlerini en iyi şekilde yansıtmak isteyen yerel yönetimin çalışmaları, şehrin kimliğini ön plana çıkarmayı başarmıştır. Özellikle en son yaptığı Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki çalışma, buna örnek gösterilebilir.